Massage trị liệu

Massage Hazu Love

Liệu trình chuyên nghiệp (90 phút)


Trị liệu kết hợp thư giãn body – 750.000 VNĐ

Massage Bầu

Liệu trình chăm sóc (60 phút)


 Massage chuyên nghiệp dành riêng cho mẹ bầu – 500.000 VNĐ 

Massage Hazu Therapy

Massage Hazu Therapy (75 phút)


Trị liệu chuyên sâu theo bộ phận – 650.000 VNĐ 

massage Hazu Therapy 100′

 Thời gian: 100 phút


 Massage trị liệu chuyên sâu 100 phút

Hazu Therapy Deep

Trị liệu chuyên sâu toàn thân (150 phút)


Toàn thân – 1.200.000 VNĐ