Chăm sóc cơ thể

Chăm sóc cơ thể

Tẩy TBC body + Dưỡng tinh dầu Hazu (45 phút): 290.000 VNĐ

Chăm sóc cơ thể

Tẩy TBC body + Dưỡng NUXE Pháp (45 phút): 400.000 VNĐ


Chăm sóc cơ thể

Massage thư giãn (60 phút): 350.000 VNĐ


Chăm sóc cơ thể

Massage thư giãn với tinh dầu trị liệu (60 phút): 450.000 VNĐ


Chăm sóc cơ thể

Massage thư giãn kèm đắp cao trị liệu (75 phút): 450.000 VNĐ


Chăm sóc cơ thể

Tẩy TBC body + Dưỡng Hazu Oil + Massage thư giãn (90 phút): 600.000 VNĐ